Organisation

Den 15:e oktober 2014 bildades Prässebo Fiber Ekonomiska Förening.

Efter stämma och konstituerande möte den 17/6 2017 ser styrelsen ut på följande sätt:

 

 

Ordförande :

Gunnar Hall

 

Vice ordförande:

Jörgen Andersson

 

Kassör och medlemsansvarig :

Carina Nilsson Johansson

 

Sekreterare:

Birgitta Lindehall

 

 

Styrelseledamöter:

Håkan Antonsson Medlemsansvarig

Charlotta Vink

Mats Eriksson

Lars Agblad

Jan Lindblom

 

Styrelsesuppleanter:

Ann-Marie Jakobson

Linus Antonsson

Rolf Skogsberg

Annika Tranberg

 

 

Revisorer:

Karin Holmström

Kågan Karlsson

 

 

Områdesansvariga:

 

Område 1Balltorp:

Daniel Karlsson 0303-331 667

 

Område 2Ale-Skövde till Låcktorp:

Daniel Lund, 0709-666991

 

Område 3 Kattunga:

Fredrik Ivarsson 070-954 7807

Alexander Andersson 073-690 1169

 

Område 4 Boda Övre och Nedre:

Jörgen Hermansson 070-979 6671

Ulf Bjarnestam 070-699 8767

 

Område 5 Låcktorp till Larsered:

Lennart Bjärefors070-565 6412

 

Område 6 Prässebo:

Christian Nilsson 070-305 2710

Pelle Löfström 070-630 8491

 

Område 7 Prässebo Gård till Lunneviken:

Martin Svendsen 076-856 2622

Lars Johansson 070-925 5247 /0520-667321