Hem

 

Förlängning anbudstid.

 

Föreningen har fått ett flertal frågor från de intresserade entreprenörerna om förtydliganden i upphandlingsunderlaget.

Dessutom har flera intressenter begärt mer tid för att kunna utarbeta sina anbud.

Det är naturligtvis inte önskvärt med förseningar men samtidigt är det viktigt att intresserade entreprenörer ges möjlighet att lämna väl genomarbetade anbud.

Styrelsen har därför beslutat att förlänga anbudstiden fram till den 28 februari 2018.

 

.

 

 

”Bengt Augustsson, Kattunga, ny projektledare för PFEF

 

PFEF har nu skrivit ett uppdragsavtal med vår nye projektledare, Bengt Augustsson, Kattunga.

Bengt är själv medlem i föreningen.

 

Projektledarens främsta uppgift är att som föreningens representant koordinera arbetet och kontakterna mellan den kommande entreprenören, medlemmarna/abonnenterna, markägarna, områdesansvariga och styrelsen.

 

Bengt tillträder sitt flexibla uppdrag den 15 februari.

 

Vi hälsar Bengt välkommen och önskar honom lycka till i sin nya projektledarroll.

 

Se vidare Bengts egenpresentation nedan.

 

Styrelsen 2018-02-12”

 

Bengt Augustsson: Vem?

 

En pojk född 1954, uppvuxen i Upphärad, bott i Trollhättan men Nygårdsbo sedan 1982 i Kattunga.

 

Har haft städbolag sedan 1981 med som mest över 30 anställda men efter 30 år var det dags att hitta på något nytt. Bytte inriktning 2014 till administration och redovisning konsulting.

 

Är imponerad över styrelsens och områdesansvarigas digra arbete och glad att få vara med in i mål. Ser fram mot kontakt och samarbete med medlemmar, markägare och entreprenör.

 

Ser fibernätet som en chans för landsbygden att vara attraktiv med en snabb och säker anslutning till resten av världen. In i framtiden med distansarbete, TV, IP-tele och streaming mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu är upphandlingsunderlaget klart

 

Det har varit ett oerhört intensivt 2017 för Prässebo Fiber Ekonomisk Förening (PFEF) och vi känner en stark förväntan från våra 280 medlemmar, som vill ha tillgång till fiber så snart som möjligt.

 

Under året har det varit ett mycket omfattande arbete med att förbereda och sammanställa det material som behövs för en upphandling av det entreprenadarbete som skall genomföra grävning och installation av det drygt 50 km långa fibernätet. Främst våra 11 områdesansvariga i de 7 delområdena har upprättat markavtal med 113 enskilda markägare och 21 samfälligheter, t ex vägföreningar.

 

Det omfattande arbetet med upphandlingsunderlaget har fördröjts av bland annat ett antal svåra passager men nu är det oerhört omfattande materialet klart och har presenterats för de 8 företag, som anmält intresse för att delta i upphandlingen. På grund av förseningen har styrelsen förlängt tiden för att lämna anbud till 18 februari 2018. Det är vår förhoppning att grävningsarbetet skall komma igång under tidiga våren.

 

Styrelsen har även inlett arbetet med att identifiera möjliga framtida kommunikationsoperatörer och deras utbud. I kolumnen till höger finns klickbara länkar till olika kommunikationsoperatörer där ni kan se vilka tjänster som erbjuds inoim data, TV och telefoni.

 

Prässebo bygdegårdsförening har hyrt ut ett rum i Sommarro, som PFEF kommer att ha som projektkontor.

 

Det omfattande arbetet inom PFEF har hittills mest varit ideellt men nu är föreningen även på gång med att sluta avtal med en projektledare, som främst under byggnadstiden skall vara en sammanhållande länk mellan styrelsen, områdesansvariga, medlemmar, markägare entreprenören och andra berörda intressenter.

 

Styrelsen 2018 01 22

 

 

Medlemsavgift

Då vi har fått in endel medlemsavgifts inbetalningar redan utan att vi har skickat ut inbetalningskort.

Så vill vi påminna om att det beslutades på årsstämman att höja medlemsavgiften till 200kr

 

 

Förhöjd anslutningsavgift från och med 1/11 2017

 

Prässebo Fiber Ekonomisk Förening närmar sig tidpunkten för att starta upphandlingen av den faktiska läggningen av fibern.

 

Det innebär att vi lämnar ifrån oss alla underlag som entreprenörerna behöver för att kunna ta fram ett anbud, detaljerade kartor med dragning till respektive anslutning, information om markförhållanden, dragning under vägar och järnvägar, dragning i befintliga slangar och genomgångar, mm.

 

För nya medlemmar som önskar en anslutning efter det att upphandlingen startat, hamnar dessa i en egen process som ligger utanför upphandlingen.

Det är också osäkert om det finns möjlighet att dessa nya anslutningar kan ta del av det bidrag vi får.

Sammantaget gör detta att priset för denna anslutning blir betydligt högre än för tidigare anmälda medlemmars anslutning.

 

Sista dag för nya medlemmar att anmäla sig till ordinarie avgift är 2017-10-31.

 

Denna information är ju främst spridd till befintliga medlemmar, men om ni har grannar eller bekanta som ännu inte anmält sig, så sprid gärna denna information till dem.

 

Mvh Styrelsen

 

Prässebo Fiber Ekonomisk Förening

Styrelsen 171022

 

Förändringar i områdesansvaren:

 

Vi är nu nästan klara med markägaravtalen, stort tack för att ni alla hjälpt till och gjort detta till en smidig process. Nedan om några förändringar i områdesansvaren:

- Ale-Skövde – Låcktorp: Kari Pietikäinen har slutat under augusti, och Daniel Lund från Gård tar över.

- Boda: Carina Hermansson avslutar sitt uppdrag under september, och där fortsätter som förut Jörgen Hermansson och Ulf Bjarnestam.

Vi tackar Kari och Carina för goda insatser samt önskar Daniel varmt välkommen som ny områdesansvarig.

 

Länk till listan över Områdesansvariga

 

Hösthälsningar från PFEF Styrelse 170928

 

 

 

Angående att gräva ner slang för fibern i förväg:

 

Då vi har fått frågan om det finns möjlighet att gräva ner slang i förväg för fibern på egen tomt om man har andra arbeten planerade där man redan kommer att gräva i samma område som inkommande fiber skall gå, så har vi diskuterat detta i styrelsen och kommit fram till följande:

 

Då föreningen idag inte är klara med upphandling av entreprenör så kan inte heller föreningen i dagsläget bistå med slang att gräva ner i förväg.

 

Om man i förväg vill gräva ner egen slang får man själv bekosta och införskaffa en slang med 25mm inre diameter som man gräver när som sedan entreprenören kan använda för att förlägga sin slang i.  

Styrelsen kan aldrig garantera innan entreprenören har varit på plats vart man kommer behöva dra inkommande fiber genom tomten men skall i så stor utsträckning som möjligt ta hänsyn till medlemmarnas önskemål.

Däremot så bör man ta kontakt med områdes ansvarig enligt hemsidan

http://prassebofiber.se/Organisation.html både för att få information om vart det är troligt inkommande fiber kommer och för att informera styrelsen om att man planerar gräva ner egen slang

 

För att säkerställa att man gör arbetet korrekt och ökar möjligheten till att det går att använda nedgrävd slang för fiberdragningen så bör man följa direktiven för robustfiber

Dessa kan man hitta på www.robustfiber.se

Styrelsen 20170725

 

 

 

Snart kommer vi att börja med det förberedande arbetet inför att även upphandla kommunikationsoperatör

Här finns länkar till de olika aktuella kommunikationsoperatörerna

 

Zitius www.zitius.com

 

Open Universe www.openuniverse.se

 

IP-Only, www.ip-only.com

 

iTUX/Comhem, www.itux.se

 

Ownit, www.ownit.se

 

Netatonce, www.netatonce.se