Hem

 

Upphandlingsunderlaget snart färdigt

 

Under hösten har styrelsen med stöd av medlemmen Evert Lekström och områdesansvariga

jobbat intensivt med det upphandlingsunderlag som beskriver villkoren för det kommande

entreprenadarbetet. En mycket viktig del av detta är att beskriva var fibernätet skall dras

fram. I detta arbete har vi mött en del utmaningar som försenat arbetet i jämförelse med

den ursprungliga planen.

 

I slutet av oktober lämnade Prässebo fiber ekonomisk förening förhandsinformation om den

kommande upphandlingen. Informationen publicerades bl a på OPICs hemsida. Denna

hemsida används för officiell information om bl a upphandling av entreprenaduppdrag.

Hittills har åtta företag anmält intresse av att ta del av upphandlingsunderlaget men vi

hoppas naturligtvis att fler företag skall vara intresserade. Nu är arbetet med

upphandlingsunderlaget nästan färdigt och inom kort kommer underlaget att sändas ut till

de företag som anmält intresse.

 

Sista dag för inlämning av anbud är den 21 januari 2018. Därefter kommer styrelsen att

bedöma anbuden utifrån de uppsatta kriterierna och upprätta ett avtal med det företag som

har det totalt sett fördelaktigaste anbudet.

 

Styrelsen 2017 12 05

 

Förhöjd anslutningsavgift från och med 1/11 2017

 

Prässebo Fiber Ekonomisk Förening närmar sig tidpunkten för att starta upphandlingen av den faktiska läggningen av fibern.

 

Det innebär att vi lämnar ifrån oss alla underlag som entreprenörerna behöver för att kunna ta fram ett anbud, detaljerade kartor med dragning till respektive anslutning, information om markförhållanden, dragning under vägar och järnvägar, dragning i befintliga slangar och genomgångar, mm.

 

För nya medlemmar som önskar en anslutning efter det att upphandlingen startat, hamnar dessa i en egen process som ligger utanför upphandlingen.

Det är också osäkert om det finns möjlighet att dessa nya anslutningar kan ta del av det bidrag vi får.

Sammantaget gör detta att priset för denna anslutning blir betydligt högre än för tidigare anmälda medlemmars anslutning.

 

Sista dag för nya medlemmar att anmäla sig till ordinarie avgift är 2017-10-31.

 

Denna information är ju främst spridd till befintliga medlemmar, men om ni har grannar eller bekanta som ännu inte anmält sig, så sprid gärna denna information till dem.

 

Mvh Styrelsen

 

Prässebo Fiber Ekonomisk Förening

Styrelsen 171022

 

Förändringar i områdesansvaren:

 

Vi är nu nästan klara med markägaravtalen, stort tack för att ni alla hjälpt till och gjort detta till en smidig process. Nedan om några förändringar i områdesansvaren:

- Ale-Skövde – Låcktorp: Kari Pietikäinen har slutat under augusti, och Daniel Lund från Gård tar över.

- Boda: Carina Hermansson avslutar sitt uppdrag under september, och där fortsätter som förut Jörgen Hermansson och Ulf Bjarnestam.

Vi tackar Kari och Carina för goda insatser samt önskar Daniel varmt välkommen som ny områdesansvarig.

 

Länk till listan över Områdesansvariga

 

Hösthälsningar från PFEF Styrelse 170928

 

 

 

Angående att gräva ner slang för fibern i förväg:

 

Då vi har fått frågan om det finns möjlighet att gräva ner slang i förväg för fibern på egen tomt om man har andra arbeten planerade där man redan kommer att gräva i samma område som inkommande fiber skall gå, så har vi diskuterat detta i styrelsen och kommit fram till följande:

 

Då föreningen idag inte är klara med upphandling av entreprenör så kan inte heller föreningen i dagsläget bistå med slang att gräva ner i förväg.

 

Om man i förväg vill gräva ner egen slang får man själv bekosta och införskaffa en slang med 25mm inre diameter som man gräver när som sedan entreprenören kan använda för att förlägga sin slang i.  

Styrelsen kan aldrig garantera innan entreprenören har varit på plats vart man kommer behöva dra inkommande fiber genom tomten men skall i så stor utsträckning som möjligt ta hänsyn till medlemmarnas önskemål.

Däremot så bör man ta kontakt med områdes ansvarig enligt hemsidan

http://prassebofiber.se/Organisation.html både för att få information om vart det är troligt inkommande fiber kommer och för att informera styrelsen om att man planerar gräva ner egen slang

 

För att säkerställa att man gör arbetet korrekt och ökar möjligheten till att det går att använda nedgrävd slang för fiberdragningen så bör man följa direktiven för robustfiber

Dessa kan man hitta på www.robustfiber.se

Styrelsen 20170725